Op 12 januari 2020 gaf CMV Burdine een concert in de Bordena Kerk van Vrouwenparochie; de aftrap voor wat hét jubileumjaar had moeten worden…. en toen kwam Corona….repeteren mocht niet meer en uiteindelijk heeft het tot maart 2022 geduurd voordat we echt, met de hele groep, weer ‘los’ konden. Het is een lastige periode geweest voor de vereniging. Los van de pandemie zag je eerder al dat verenigingen in het algemeen moeite hadden/hebben om te blijven bestaan, de bezetting rond te krijgen. Ook hebben we in de nabije omgeving gezien dat dat verenigingen soms de keuze moesten maken om te stoppen. De pandemie heeft daarbij ook voor onze vereniging lastige dilemma’s gebracht en bovendien ook stress en verdriet door besmettingen, ziekte …..

We zijn dan ook bijzonder dankbaar en trots dat we nu weer verder kunnen, dat we mogen bestaan en dat ons ledenstand in de afgelopen jaren zelfs is gegroeid. Des te meer een reden om het 50 jarig jubileum alsnóg te vieren met een concert.

Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei in de Gideonkerk te St. Annaparochie. Het concert begint om 20:00 uur en vooraf zullen de Belhamels van Burdine te horen zijn. De toegang is gratis. Wel is er bij de uitgang een collecte, bedoeld voor de onkosten van dit concert. Tijdens dit concert zal dmv gevarieerde muziekstukken uit diverse themaconcerten teruggeblikt worden. Ook het jubileumstuk “where earth and sky meet”, gecomponeerd door onze dirigent Arend Gerds, zal op deze avond de primeur beleven en ten gehore gebracht worden. We hopen u allen te zien op zaterdag 21 mei.