Naam: Burdine

Waar komt de naam ‘Burdine’ vandaan?
Vanaf 1995, het jubileumjaar, ging de combinatie St.Annaparochie-Vrouwenparochie verder onder de naam Christelijke Muziekvereniging BURDINE.

De naam ‘Burdine’ vindt zijn oorsprong in de Bildtse geschiedenis. Het Bildt is namelijk ontstaan vanuit de Burdine. Waar nu het Bildt ligt was vroeger zee. De gemeente Het Bildt, grenzend aan de Waddenzee, ligt in de vroegere monding van de Burdine (of Bordine). Later werd dit Middelzee genoemd.

In de tiende eeuw van onze jaartelling werd de provincie Friesland door de Middelzee nog bijna in twee stukken verdeeld. Door de veelvuldige overstromingen begon men in die tijd met het bouwen van zeedijken. Door aanslibbing werd de Middelzee, die toen Bordine (of Burdine) genoemd werd (omdat de rivier de Boorne er in uitmondde), stukje voor stukje door de Friezen ingepolderd. In 1505 was het gehele stuk land ingepolderd, het Bildt was drooggelegd.

Oude kaart van Friesland waarop de Middelzee te zien is.
Oude kaart van Friesland waarop de Middelzee te zien is.

In één van de coupletten van het Bildts volkslied wordt dit mooi bezongen:


Der, wer´t eeuwen leen de wyn deur ´t touwerk song,
De Burdine ´t ouwe Frise lând indrong,
Der´t de baren gongen fan de middelsee,
lê nou fruchtbre akkers, graast ´t bonte fee;
Der´t de baren gongen fan de Middelsee,
lê nou fruchtbre akkers, graast ´t bonte fee.

Naar boven