Geschiedenis van muziekvereniging “Burdine”

Vaandel Excelsior

Vaandel Excelsior

Vaandel Soli Deo Gloria

Vaandel Soli Deo Gloria

 

De huidige muziekvereniging is ontstaan uit 2 verenigingen.

<< De eerste is: “Excelsior” uit St. Annaparochie:
Deze vereniging werd opgericht in 1920. De eerste dirigent was Joh. Krottje.

De tweede is: “Soli Deo Gloria” uit Vrouwenparochie, opgericht in 1949. De eerste dirigent was T. Wouda. >>

In de laatste jaren voor 1970 loopt het ledental van beide verenigingen steeds verder terug. In het najaar van 1970 wordt, op initiatief van “Excelsior” uit St. Annaparochie, de combinatie St. Anna-Vrouwbuurt opgericht. Deze krijgt de naam: ‘combinatie St. Anna- Vrouwbuurt’ en staat eerst onder leiding van dhr. Riemersma, vanaf 1973 dhr. Weitenberg en vanaf 1984 dhr. D. Norbruis.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 juli 1984 wordt via de secretaris meegedeeld dat de verenigingen Excelsior en Soli Deo Gloria definitief zijn opgeheven en beide verenigingen statutionair bij akte van oprichting per 22 juni 1985 als één muziekvereniging verder gaan onder de naam: Christelijke Muziekvereniging St. Annaparochie-Vrouwenparochie.

 

 

 

Combinatie Sint Anne-Froubuurt

Combinatie Sint Anne-Froubuur

In 1989 neemt men voor het eerst sinds tijden weer deel aan een festival. Deze vindt plaats in Hijum. Het beoordelingsrapport was positief. In mei 1994 wordt de dirigeerperiode van dhr. D. Norbruis beëindigd en neemt de heer T. Pasma het stokje over.

1995 staat te boek als jubileumjaar. De combinatie heeft dan 25 jaar bestaan, het is 75 jaar geleden dat Excelsior is opgericht en 45 jaar geleden dat Soli Deo Gloria werd opgericht. Tijdens dit jubileum krijgt de vereniging ook een nieuwe naam. Het korps zal voortaan officieel CMV BURDINE heten. (Zie ook onderdeel ‘naam’ van deze website)

Vanaf dit jaar wordt ook actief deelgenomen aan concoursen en festivals, uitkomend in de 2e afdeling (tegenwoordig 5e divisie genoemd).

 

 

 

 

Burdine tijdens het Jubileumjaar (1995)

Burdine tijdens het Jubileumjaar (199

Een greep uit de deelnames van de afgelopen jaren:
– 1999 1e prijs concours te Drachten
– 2000 1e prijs concours te Zutphen, 3e van de 2e afdeling
– 2003 winnaar van de Gouden Spyker op het Gouden Spyker festival te Bakkeveen én in november winnaar van de koraalprijs én 1e prijs met promotie recht op het bondsconcours te Drachten. We besluiten te promoveren naar de 1e afdeling (tegenwoordig 4e divisie).
– 2006 winnaar van de Gouden Spyker in de 4e divisie
– 2007 1e prijs met promotierecht op het bondsconcours te Drachten: voortaan uitkomend in de 3e divisie!

In 1998, 2003 en 2008 wordt meegedaan aan het festival op Schiermonnikoog waar niet alleen muzikaal prima gepresteerd werd er werden ook gezellige weekenden van gemaakt waar leden van jong tot oud zeer van genoten!

Naast het deelnemen aan concoursen en festivals organiseerd(e) CMV Burdine ook (donateurs-) concerten en vond in 2006 een eerste themaconcert plaats: “a journey into movieland”. In 2007 was het thema: een muzikale reis rond de wereld in 80 minuten.

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS_image005
Het is gebruikelijk om aan het begin van het seizoen een bijzondere startactiviteit te organiseren. Zo werd CMV Burdine in 2005 in Giethoorn gesignaleerd in bootjes/kano’s en het restaurant. In 2006 waagden de leden zich aan boerengolf in Foudgum, 2007 een fiets-/foto-/puzzel-tocht en Barbecue…….

Sinds 2008 is RAAK de activiteitencommissie van Burdine.

Leden zetten zich ook actief in bij acties om geld in te zamelen: appel-/peren-plokken (ontstaan op initiatief van erelid Ytje Boersma), koeken verkopen, sponsor zoeken, fietsen van de 11-stedentocht, etc. Allemaal om de kas te spekken.

GESCHIEDENIS_imag006

Het verenigingsgevoel bij CMV Burdine zit wel goed. Dat blijkt ook uit de ledentallen. Was het ledental in 1996 nog 31, nu (2008) telt de vereniging 47 leden!
Naar boven