Sponsors

Een muziekvereniging draaiend houden kost geld, best veel geld.

Om lidmaatschap van onze vereniging voor iedereen mogelijk te maken
wordt geprobeerd de contributie zo laag mogelijk te houden.

Verder is geld nodig voor:

Investeren in jeugd (Burdine betaalt mee aan het lesgeld van jeugd die
op muziekles zitten maar nog niet bij het korps zijn)
– Huur oefenruimte
– Mogelijk maken concerten (collecte is meestal niet kostendekkend)
– Aanschaf en reparatie instrumenten
– Overige dingen zoals het tenue.
Daarom hebben wij Donateurs en Sponsors nodig om de vereniging draaiend te houden.

Als particulier kunt u donateur worden van Burdine, u betaalt dan jaarlijks een zelf te
bepalen bedrag wat bij u wordt opgehaald door één van de leden.

Als bedrijf kunt u sponsor worden van Burdine.
Hiervoor kun u contact met het secretariaat opnemen. (zie contactpagina)

Draagt u Burdine een warm hart toe? Word donateur/ sponsor van Burdine!
[éénmalige giften zijn uiteraard ook mogelijk ]

Pasma Muziek
Stadhoudersweg 14
9076 AC St. Annaparochie

tel.: 0518-402739
e-mail: info@pasmamuziek.nl
SPONSORS_pasmamuziek
Wilt u Burdine sponsoren en adverteren op deze website?
Neem dan contact op met het ons secretariaat:

Marieke Engbrenghof
e-mail: secretariaat@burdine.nl


Bloembinderij De Klaproos
Warmoesstraat 13
9076 DL St. Annaparochie

tel.: 0518-401777
e-mail: klaproos@zininbloemen.nl
SPONSORS_klaproos
Pianostemmer Eerde Kalsbeek
Kroanenburg 47
9076 KB St. Annaparochie

tel.: 0518-403523
e-mail: info@pianostemmer-eerdekalsbeek.nl
SPONSORS_eerde
Naar boven