Op maandag 07-01-2013 had het jeugdkorps van Burdine een instuifavond georganiseerd. Op deze maandagavond mochten de ouders van de kinderen die op het jeugdkorps zitten een avondje meeblazen om te kijken of zij het ook leuk vinden om muziek te maken. Er kwamen veel ouders even proberen en er kwamen zelfs broertjes en/of zusjes mee. Deze avond was het orkest een stuk groter (zie foto hieronder).

Tjipke Pasma [red. Pasma Muziek] had voor de instrumenten gezorgd, zodat er genoeg waren voor alle ouders en evt. broetjes en/of zusjes. Aan het eind van de repetitie konden we met z’n allen al een liedje spelen. Na afloop was er voor iedereen nog een hapje en een drankje.
Deze avond was een groot succes!!!

door: Sandra Wijbenga