‘Wieger wordt wakker’ is het school project waarin leerlingen van groep 6 van de Slotschool kennis maken met het leren bespelen van een muziekinstrument. Ze krijgen 10 weken les van meester Tjipke Pasma, aan de hand van een verhaal over Wieger maken ze spelenderwijs kennis met de blaasmuziek.
Als afsluiting van dit project was er een optreden gezamenlijk met Burdine.

Tijdens de opkomst van de leerlingen speelde Burdine de ouverture uit Wieger wordt wakker. Tjipke vertelde over het project en de leerlingen lieten horen welke noten ze zoal geleerd hadden. Ook werd er nog het lied ‘Ik kan niet kiezen’ gezongen met begeleiding van Burdine begeleide. Tijdens het Wieger verhaal werd er door de kinderen en afwisselend door Burdine nog Wieger stukjes gespeeld.

Daarna was er een optreden van het jeugdkorps ‘De Belhamels van Burdine’ o.l.v. Hilda Wiersma. Ze openden met het spelen van een koraal. Dit jeugdkorps speelt nu zo’n 2 jaar en heeft in korte tijd een leuk groepje enthousiaste jeugdleden die goed spelen en samen een mooie klank hebben. Goede talentvolle aankomende leden voor het ‘grote’ korps. De Belhamels speelden nog een aantal leuke vlotte stukjes.

Na de pauze was Burdine aan de beurt met een eigen repertoire, o.l.v. Pieter Bosma opende Burdine spelend en zingend met een koraal. Het thema was voor deze avond ritme. Verschillende stukken met zeer wisselende ritmes werden ten gehore gebracht. Het eerste ritmische stuk ‘Rhythm forever’ daarna ‘Three Caprices for band’ dit is een stuk met zeer wisselende ritmes en dit stuk is een concourswerk waar Burdine in maart 2013 aan mee gaat doen. Het stuk zit al aardig in de grondverf en na de kerstoptredens gaat Burdine er verder aan werken. ‘Strike up the band’ en ‘Deep purple Medley’ met leuke solo’tjes werden goed gespeeld. Als laatste het bekende ‘Samba de Janeiro’ met een geheel andere ritmische stijl.

Al met al wat ons betreft een zeer geslaagd concert.
Hopelijk zijn er een aantal Wieger project leerlingen enthousiast gemaakt om ook op muziekles te gaan en bij het jeugdkorps te mogen komen spelen!

Clarie Kerlien